Zawalenie terminów może być uwzględnione w ubezpieczeniu

Wyłączenia w OC architektów

Obowiązkowe ubezpieczenie architektów pozwala chronić ich interesy na wypadek popełnienia błędu i wnoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane. Zakres takiego ubezpieczenia jest stosunkowo szeroki, jednak oprócz szkód, jakie ochrona takiego ubezpieczenia obejmuje, należy znać również szkody, które są wyłączne spod tej ochrony.

Zawalenie terminów może być uwzględnione w ubezpieczeniuPrzede wszystkim warto wiedzieć, że ubezpieczenie architekta nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osobę ubezpieczoną pracownikom zatrudnionym przez nią na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. Nie obejmuje ono również szkód powstałych po zawieszeniu ubezpieczonego w prawach członka izby architektów lub usunięciu go z listy członków. Wyłączenia w tego rodzaju ubezpieczeniu obejmują również szkody polegające na zapłacie kar umownych, szkody wynikające z przekroczenia kosztów, szkody wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów oraz szkody wynikające z normalnego zużycia lub nienależytej eksploatacji obiektów.