Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej – przykry obowiązek czy przywilej?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest szczególnym rodzajem ubezpieczeń, z którego skorzystać mogą przedstawiciele różnych profesji. Część zawodów zobowiązanych jest do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia, z racji szczególnej odpowiedzialności. Są to między innymi:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest szczególnym rodzajem ubezpieczeń, z którego skorzystać mogą przedstawiciele różnych profesji
  Autor zdjęcia: AlBargan

  lekarze,

 • ratownicy medyczni,
 • adwokaci,
 • radcowie prawni,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • inżynierowie budownictwa (budownictwo, architektura i inżynieria środowiska),
 • etc.

Nie oznacza to jednak, że z ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej nie mogą skorzystać inni, na zasadzie dobrowolności. Możliwość taką zapewnia spora część działających w naszym kraju towarzystw ubezpieczeniowych. Istnieje przy tym możliwość dopasowania wariantów i zakresu ubezpieczenia, tak by możliwie jak najlepiej odpowiadało ono potrzebom osoby, która zamierza wykupić polisę.

Wysokość sumy gwarancyjnej

Nierzadko jest jednak tak, że chcąc płacić niższe składki, wykupuje się polisę opiewającą na stosunkowo niedużą sumę gwarancyjną. Okazuje się jednak, że to tylko pozorna oszczędność. Gdyby, bowiem doszło do wyrządzenia szkody, okazać się może, że suma ta jest niewystarczająca. Co stanie się w takim przypadku? Biorąc pod uwagę zapisy umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. Roszczenia przekraczające tą sumę zapłacone będą musiały być przez osobę, która odpowiada za wyrządzenie szkody. Zatem, gdy polisa jest zbyt niska, ubezpieczony odpowiada własnym majątkiem. Z pewnością nie jest to sytuacja, w której każdy chciałby się znaleźć.