Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC architekta objęta jest odpowiedzialność architektów za szkody powstałe w wyniku ich działań, bądź też zaniechań zawodowych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem przez nich samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta