Praca z pożytkiem dla ogółu

Żyjemy w takich wzajemnych relacjach i powiązaniach społecznych, w których wszystkie czynności zawodowe wykonywane przez jednych ludzi, mają w zamyśle służyć ogółowi społeczeństwa, oczywiście poza odnoszonymi osobistymi sukcesami, satysfakcją odczuwaną wskutek spełnienia swoich życiowych zamiarów czy osiągnięcia celów, których spełnienie stanowiło jeden z ważniejszych etapów w karierze zawodowej. Społeczeństwo jest tak ukształtowane, aby efekty czyjejś pracy służyły innym. Inaczej niemożliwe byłoby funkcjonowanie w żadnym aspekcie życia osobistego i prywatnego, bowiem obydwa te obszary ściśle się ze sobą łączą i dopełniają. Czytaj dalej Praca z pożytkiem dla ogółu