Praca z pożytkiem dla ogółu

Żyjemy w takich wzajemnych relacjach i powiązaniach społecznych, w których wszystkie czynności zawodowe wykonywane przez jednych ludzi, mają w zamyśle służyć ogółowi społeczeństwa, oczywiście poza odnoszonymi osobistymi sukcesami, satysfakcją odczuwaną wskutek spełnienia swoich życiowych zamiarów czy osiągnięcia celów, których spełnienie stanowiło jeden z ważniejszych etapów w karierze zawodowej. Społeczeństwo jest tak ukształtowane, aby efekty czyjejś pracy służyły innym. Inaczej niemożliwe byłoby funkcjonowanie w żadnym aspekcie życia osobistego i prywatnego, bowiem obydwa te obszary ściśle się ze sobą łączą i dopełniają.

Czas pracy a czas wolny

Praca architekta należy do bardzo odpowiedzialnych zajęć, każdy, kto wykonuje ten zawód musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie architekta, któremu podlega z racji przynależenia do Izby Architektów RPPraca niestety stanowi większość czasu, jakim dysponujemy w ciągu dnia, a ogólny czas, jaki poświęcamy sprawom zawodowym przekracza zdecydowanie ilość godzin, które możemy spędzić z rodziną, choćby na rozmowie o tym, co się, komu w ciągu dnia przydarzyło.

Bez takich wzajemnych powiązań, zarówno między pracą zawodową a życiem rodzinnym, jak i między pracą jednych ludzi a drugich (różnych specjalności), wszystko, co wypracowaliśmy wspólnie, jako społeczeństwo, rozleciałoby się w drobny mak. Jedni potrzebni są innym, wiedza, doświadczenie i kompetencje pewnych osób służą drugim i na odwrót.  We wszystkich dziedzinach życia.

Na przykład architektura

Weźmy na przykład podstawową kwestię gwarantującą bezpieczeństwo życia i w ogóle istnienia społecznego, czyli posiadanie domu. Dom jest wymogiem, koniecznością, dla wielu współczesnych ludzi wartością najważniejszą ze wszystkich dóbr materialnych. I trudno byłoby podważyć sensowność takiego rozumienia. Bez posiadania domu czy mieszkania, życie wśród innych, praca zawodowa czy spełnianie własnych pasji, nie byłoby możliwe.

Dlatego potrzebni są ludzie, którzy potrafią taki dom wykonać, czyli zaprojektować, wybudować i oddać do użytku uzbrajając w niezbędne media. Najważniejszy wydaje się w tym wszystkim odpowiedni projekt domu, uwzględniający wszelkie czynniki, które wpływają na jego bezpieczeństwo.

Praca architekta

I tutaj właśnie popisać się może architekt, czyli osoba uprawniona do wykonywania samodzielnych czynności technicznych, do których należą takie prace, jak:

  1. Tworzenie projektów budowli oraz budynków mieszkalnych.
  2. Sprawdzanie dokładności projektów architektoniczno-budowlanych.
  3. Nadzór nad realizacją projektów.
  4. Tworzenie projektów otoczenia budynków.
  5. Edukacja w zakresie architektury.

Ponieważ praca architekta należy do bardzo odpowiedzialnych zajęć, każdy, kto wykonuje ten zawód musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie architekta, któremu podlega z racji przynależenia do Izby Architektów RP.