Ubezpieczenie OC architektów- najważniejsze informacje

Osoby, które wykonują zawód architekta mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście przyczyną, dla której zawód ten został objęty takim obowiązkiem, jest duża odpowiedzialność architekta. Jego błędy mogą mieć bardzo poważne konsekwencje ? mogą np. skończyć się koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządził szkodę. Obowiązkowe ubezpieczenie architekta chroni go w określonych sytuacjach przed wypłacaniem odszkodowania poszkodowanemu z własnej kieszeni. Czytaj dalej Ubezpieczenie OC architektów- najważniejsze informacje

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC architekta?

Wybierając obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta należy zdobyć kilka istotnych informacji, aby należycie wybrać ubezpieczenie, które będzie chroniło nas w przypadku popełnienia szkód skutkujących roszczeniami ze strony klientów. Czytaj dalej Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC architekta?

Okres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

Każda osoba wykonująca zawód rzeczoznawcy majątkowego ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Takie ubezpieczenie chroni szkody powstałe na skutek błędów popełnionych przez osobę ubezpieczoną podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Dzięki temu ewentualne roszczenia spłacane będą z polisy ubezpieczeniowej. W jakim jednak okresie czasu rzeczoznawca ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową? Czytaj dalej Okres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

O zakupie własnego mieszkania

Decyzja o zakupie własnego mieszkania to bez wątpienia jedna z najważniejszych decyzji, jakie człowiek podejmuje w swoim życiu. Jest to kosztowna inwestycja o długoterminowym charakterze, trzeba się, zatem bardzo dobrze zastanowić nad wyborem odpowiedniej nieruchomości. Oczywiście jedną z najistotniejszych kwestii pojawiających się przy tej okazji jest cena. Do tej sprawy osoby sprzedające mieszkania różnie podchodzą do tej sprawy ? w wielu przypadkach ustalają cenę mieszkania wedle własnego widzimisię, co oczywiście nie jest ani wiarygodne, ani też często nie nawiązuje do realiów rynkowych. Profesjonalnej wyceny dokonać może jedynie rzeczoznawca majątkowy. Czytaj dalej O zakupie własnego mieszkania

Kilka zdań na temat ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe, potwierdzone pozytywnie zdanym egzaminem państwowym. Tego rodzaju osoba zajmuje się nie tylko wyceną wartości nieruchomości, ale również np. określaniem wysokości szkód w rolnictwie czy określaniem kosztów odtworzenia obiektów budowlanych. Ponieważ jest to zawód odpowiedzialny, w którym błędy mogą skutkować poważnymi szkodami materialnymi osób trzecich, dlatego każdy rzeczoznawca musi wykupić rzeczoznawca majątkowy ubezpieczenie. Czytaj dalej Kilka zdań na temat ubezpieczenia OC rzeczoznawców majątkowych

Czego nie obejmuje OC rzeczoznawcy majątkowego?

Ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego zapewnia szeroką ochronę ubezpieczonemu w razie popełnienia błędów, które skutkować będą szkodami na rzecz osób trzecich. Musimy jednak mieć świadomość, że tego rodzaju ubezpieczenie posiada pewne wyłączenia, których zaistnienie nie będzie stanowiło podstawy do przyznania odszkodowania. Czytaj dalej Czego nie obejmuje OC rzeczoznawcy majątkowego?

Zakres odpowiedzialności oraz suma gwarancyjna w OC rzeczoznawców majątkowych

Zawód rzeczoznawcy majątkowego objęty jest obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu możliwe jest zabezpieczenie się na wypadek roszczeń pochodzących od klientów, którzy domagają się wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku popełnionych przez nas błędów. Czytaj dalej Zakres odpowiedzialności oraz suma gwarancyjna w OC rzeczoznawców majątkowych